Rotary Magkang
  • th
  • en
  • Rotary Magkang
  • Rotary Magkang
  • Rotary Magkang
  • Rotary Magkang
  • Rotary Magkang
  • Rotary Magkang

Rotary Magkang

โครงการต่าง ๆ ของสโมสรโรตารีหมากแข้ง

พิธีเปิดโครงการขาเทียมพระราชทาน สโมสรโรตารีหมากแข้ง ภาค 3340

พิธีเปิดโครงการขาเทียมพระราชทาน สโมสรโรตารีหมากแข้ง ภาค 3340 วันที่ 14-19 สิงหาคม
Survey students on June 22, 2017
Survey Scholarship Student01 /june 22, 2017
Survey Scholarship Student01 /june 22, 2017
Survey Scholarship Student01 /june 22, 2017

โครงการเครื่องกรองน้ำ

โครงการน้ำดื่มสะอาด
โครงการน้ำดื่มสะอาด
โครงการน้ำดื่มสะอาด
โครงการน้ำดื่มสะอาด

ดาวน์โหลดเอกสาร - กฏระเบียบสโมสร

ดาวน์โหลดเอกสาร - กฏระเบียบสโมสร

ข้อมูลสโมสร

ข้อมูลสโมสร
ข้อมูลสโมสร
ข้อมูลสโมสร
ข้อมูลสโมสร
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
โครงการต่อเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
โครงการต่อเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
โครงการต่อเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
โครงการต่อเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
โครงการเกษตรโรตารี
โครงการเกษตรโรตารี
โครงการเกษตรโรตารี
โครงการเกษตรโรตารี
โครงการนาฬิกาแสงอาทิตย์
โครงการนาฬิกาแสงอาทิตย์
โครงการนาฬิกาแสงอาทิตย์
โครงการนาฬิกาแสงอาทิตย์
โครงการเครื่องกรองน้ำ 20 โรงเรียน
โครงการเครื่องกรองน้ำ 20 โรงเรียน
โครงการเครื่องกรองน้ำ 20 โรงเรียน
โครงการเครื่องกรองน้ำ 20 โรงเรียน
โครงการ Korean literacy instructor
โครงการ Korean literacy instructor
โครงการ Korean literacy instructor
โครงการ Korean literacy instructor
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก 210 เครื่อง
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก 210 เครื่อง
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก 210 เครื่อง
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก 210 เครื่อง
โครงการทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษา
Contact Us
Company Name:
Rotary Magkang
Contact Person:
Rotary Magkang
Country:
Thailand
E-Mail:
rotarymagkang@gmail.com
Line ID: