โครงการต่อเนื่องพิเศษ : วิ่งการกุศล “โรตารี มาราธอน”
charity run “ Rotary Marathon”

Project site            : Udonthani, Thailand.
Budget                   :  900,000  bth./year (3,000 Runner)
Hosted by              : Magkang, Udonthani, Rotary Club District 3340 Thailand
Commenced on    : Since 2017 until now.
Detail                     : Charity run.