โครงการส่งเสริมอาชีพ สอนการต่อเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
Red Lotus Sea Travelling Boats Training

Project site      : Red Lotus Sea, Baan dium, Udonthani Thailand.
Budget             : $ 20,000 (A part of MG.# 75535)

Hosted by        : Magkang, Udonthani, Rotary Club District 3340 Thailand        
                          : Ogcheon Rotary Club, Chugncheongbug–do club, south Korea. D.3740
Commenced on    :  January 2011 – May 2012